ความคืบหน้าของบริษัท กวางสี อีสเอเชีย ศักดิ์สยาม เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด (GEASF) ประเทศจีน

จะมีงานทำพิธีตัดริบบิ้น เปิดตัวโรงงาน กวางสี อีสเอเชีย ศักดิ์สยาม เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด (GEASF) ในวันที่ 21 กันยายน 2558

Read More

ความคืบหน้าโครงการร่วมทุนในนามบริษัท กวางสี อีสเอเชีย ศักดิ์สยาม เฟอร์ทิไลเซอร์ จำกัด (GEASF)

ในที่สุดโครงการร่วมทุนระหว่างกลุ่มน้ำตาลมิตรผลและกลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยามฯ (ศักดิ์สยามกรุ๊ป) ที่จับมือผนึกกำลังสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยผสม แบบไม่ปั้นเม็ด (Bulk Blending) ขึ้นเพื่อรองรับพื้นที่ปลูกอ้อย ป้อนวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานน้ำตาลในเครือมิตรผล คือ บริษัท อีส เอเชีย ซูการ์ จำกัด (EAS) ก็ได้เริ่มพิธีเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 21 กันยายน 2558 ในนาม บริษัท กวางสี อีสเอเชีย ศักดิ์สยาม เฟอร์ทิไลเซอร์ จำกัด (GEASF) ณ. อำเภอหนิงหมิง จังหวัดหนานหนิง มณฑลกวางสี เป็นที่เรียบร้อย ด้วยความปิติยินดี ของผู้บริหารทั้งสองฝ่าย

Read More

รู้จักกับ มิสเตอร์ เอส เอส จี มัสคอตใหม่ของเรา

จากการที่กลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยามฯ มุ่งผลิตปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้ได้ตามสูตรที่กำหนดไว้ที่ละกระสอบ ด้วยการลงทุนสร้างเครื่องจักรระบบกาผลิตที่มีเพื่อความแม่นยำและเที่ยงตรงที่สุดด้วยการผลิตระบบ 50 กก.ต่อ ครั้ง หรือครั้งละ 1 กระสอบ จนเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานแล้วในขณะนี้

Read More

การก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ย กวางสี อีสเอเชีย ศักดิ์สยาม เฟอร์ทิไลเซอร์ จำกัด (GEASF)

การก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ย กวางสี อีสเอเชีย ศักดิ์สยาม เฟอร์ทิไลเซอร์ จำกัด (GEASF)

Read More

พิธีลงนามสัญญาร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทศักดิ์สยามฯ และกลุ่มมิตรผล

บรรยากาศในงานพิธีสัญญาร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทศักดิ์สยามและกลุ่มมิตรผล เพื่อร่วมทุนสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยซอยล์เมตในสาธารณรัฐประชาชนจีน

Read More