ฝ่ายขาย

สำหรับลูกค้าหรือคู่ค้า สามารถติดต่อฝ่ายขายได้โดยตรงเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ฝ่ายขายปุ๋ยตราพลอยเกษตร และปุ๋ยตราสามเอส

คุณดำรง ประชาศิริสกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

โทรศัพท์ 086-914-1111
อีเมล damrong.p@saksiaminter.co.th

คุณอนิรุทธ์ ไหว้พรม

ผู้จัดการฝ่ายขาย

โทรศัพท์ 061-390-3905
อีเมล anirut.w@saksiaminter.co.th

คุณจงลักษณ์ ขันธะมุน

ฝ่ายขาย

โทรศัพท์ 084-316-5554

คุณสุทธิพงศ์ รุ่งประกายรัตน์

ฝ่ายขาย

โทรศัพท์ 087-832-1221

คุณพิสิษฐ์ มีสมบัติประเสริฐ์

ฝ่ายขาย

โทรศัพท์ 084-316-5553

ฝ่ายขายปุ๋ยตราสิงโตสยาม และปุ๋ยตราลีดเดอร์ชิพ

คุณสรเพชร อินทรากูล

ผู้จัดการฝ่ายขาย

โทรศัพท์ 086-967-6908

คุณเชิดวุฒ สนธิ

ผู้จัดการฝ่ายขาย

โทรศัพท์ 064-635-6156

คุณพิภาค คงบุญ

ฝ่ายขาย

โทรศัพท์ 087-293-6634

สำนักงานใหญ่

บริษัทในเครือศักดิ์สยามกรุ๊ปฯ

17/2 หมู่ที่ 2 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

SAKSIAM GROUP.
17/2 MOO 2 T.KHUNSRI A.SAINOI,
NONTHABURI 11150, THAILAND

เบอร์โทรศัพท์
(662) 921-9221
(662) 921-9227
(662) 921-9517
(6682) 002-7771

E-mail
info@saksiamthai.com