ฝ่ายขาย

คุณดำรง ประชาศิริสกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

โทรศัพท์ 086-914-1111
อีเมล damrong.p@saksiaminter.co.th

คุณอนิรุทธ์ ไหว้พรม

ผู้จัดการภาคกลาง/อีสาน/ตะวันออก

โทรศัพท์ 061-390-3905
อีเมล anirut.w@saksiaminter.co.th

คุณเชิดวุฒิ สนธิ

ผู้จัดการภาคเหนือ

โทรศัพท์ 095-354-9198

คุณสรเพชร อินทานุกูล

ผู้จัดการภาคใต้

โทรศัพท์ 061-389-1260

คุณจงลักษณ์ ขันธะมุน

ผู้จัดการภาคกลาง/อีสาน/ตะวันออก

โทรศัพท์ 084-316-5554

สำนักงานใหญ่

บริษัทในเครือศักดิ์สยามกรุ๊ปฯ

17/2 หมู่ที่ 2 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

SAKSIAM GROUP.
17/2 MOO 2 T.KHUNSRI A.SAINOI,
NONTHABURI 11150, THAILAND

เบอร์โทรศัพท์
(662) 921-9221
(662) 921-9227
(662) 921-9517
(6682) 002-7771

E-mail
info@saksiamthai.com