คุณทวีศักดิ์ สุทิน

ประธานคณะกรรมการ

ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทศักดิ์สยาม ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับวงการปุ๋ย จนได้รับการยอมรับให้เป็นนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย

คณะกรรมการ

คุณทวีศักดิ์ สุทิน

ประธานกรรมการบริหาร

ติดต่อเลขาธิการ:
โทรศัพท์ 02-921-9221 ต่อ 135
อีเมล ssg.oomp@hotmail.com

คุณอริญา สุทิน

รองประธานกรรมการบริหาร

อีเมล ssg.anthida@saksiaminter.co.th

คุณกัญวิกรณ์ สุทิน

กรรมการผู้จัดการ

อีเมล suparat_cool@hotmail.com

คุณธวรรณ์ ศุกรวัจน์

กรรมการบริหาร

คุณอำพันธ์ ศรีสมุทรนาค

กรรมการบริหาร

คุณดำรง ประชาศิริสกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

  • รู้จักกับคุณทวีศักดิ์ สุทิน

    สัมภาษณ์คุณทวีศักดิ์ สุทิน ประวัติความเป็นมาและการบริหารกลุ่มบริษัทศักดิ์สยาม