• ปุ๋ยศักดิ์สยาม

    จะเลือกใช้ปุ๋ยทั้งทีต้องเลือกใช้ให้เหมาะ ไม่ว่าจะเป็นสวนยาง ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ไร่อ้อย หรือว่านาข้าว ต้องปุ๋ยศักดิ์สยาม ปุ๋ยดีมีคุณภาพ ส่งเสริมเกษตรกรไทย ฉลาดใช้

กิจกรรมล่าสุด

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

ปุ๋ยศักดิ์สยาม - ศักดิ์สยามกรุ๊ป

บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งและจดทะเบียนต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี ทะเบียนเลขที่ อบจ.นบ.8210 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาทถ้วน โดยมี นายทวีศักดิ์ สุทิน เป็นประธานกรรมการ มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ 17/2 หมู่ที่ 2 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยที่มีคุณภาพมาตรฐานออกจำหน่ายสู่พี่น้องเกษตรกรไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราสิงโตสยาม2007, ตรา พลอยเกษตร, ตราม้าลายทอง, ตราสามเอส, ตราต้นจิกทอง และตราจิงโจ้คู่ ฯลฯ
ปุ๋ยศักดิ์สยาม - ศักดิ์สยามกรุ๊ป
ปุ๋ยศักดิ์สยาม - ศักดิ์สยามกรุ๊ปมีนาคม 22, 2018 2:43pm
บรรยากาศของโครงการ SSG New Generation รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

#บรรยากาศช่วงวันที่2 ของกิจกรรม ณ.บ้านพักหัวหิน
#SSGNG1
#saksiamgroupthailand
ปุ๋ยศักดิ์สยาม - ศักดิ์สยามกรุ๊ป
ปุ๋ยศักดิ์สยาม - ศักดิ์สยามกรุ๊ป
ปุ๋ยศักดิ์สยาม - ศักดิ์สยามกรุ๊ปมีนาคม 22, 2018 2:40pm
บรรยากาศของโครงการ SSG New Generation รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

#บรรยากาศ ณ.ช่วงวันแรกของการอบรมสัมมนาและเยี่ยมชมโรงงานผลิต
#SSGNG1
#saksiamgroupthailand
ปุ๋ยศักดิ์สยาม - ศักดิ์สยามกรุ๊ป
ปุ๋ยศักดิ์สยาม - ศักดิ์สยามกรุ๊ป
ปุ๋ยศักดิ์สยาม - ศักดิ์สยามกรุ๊ปปุ๋ยศักดิ์สยาม - ศักดิ์สยามกรุ๊ป added 14 new photos.มีนาคม 19, 2018 9:43am
กลุ่มบริษัท ปุ๋ยศักดิ์สยาม (ศักดิ์สยามกรุ๊ป) ยินดีต้อนรับลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานจากคณะ Green Globe Biotech (Cambodia) Co.,Ltd. (กัมพูชา) ทุกท่าน ที่ให้เกียรติทางบริษัท ปุ๋ยศักดิ์สยาม (ศักดิ์สยามกรุ๊ป) ได้ต้อนรับทุกท่าน🙏

#saksiamgroupthailand
ปุ๋ยศักดิ์สยาม - ศักดิ์สยามกรุ๊ป
ปุ๋ยศักดิ์สยาม - ศักดิ์สยามกรุ๊ปปุ๋ยศักดิ์สยาม - ศักดิ์สยามกรุ๊ป added 18 new photos.มีนาคม 17, 2018 8:33am
ร่วมจัดงาน หจก.วุฒิพืชผล กรุ๊ป จัดงานขายประจำปี 2561 ครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 หจก.วุฒิพืชผล กรุ๊ป ได้เรียนเชิญ คุณกัญวิกรณ์ สุทิน กรรมการผู้จัดการ ในเครือกลุ่มบริษัท ปุ๋ยศักดิ์สยาม (ศักดิ์สยามกรุ๊ป) พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายขาย และเรียนเชิญคุณกัญวิกรณ์ สุทิน กรรมการผู้จัดการ ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณชาวเกษตรกร และสร้างความประทับใจให้กับชาวเกษตรกร อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

#saksiamgroupthailand
ปุ๋ยศักดิ์สยาม - ศักดิ์สยามกรุ๊ป
ปุ๋ยศักดิ์สยาม - ศักดิ์สยามกรุ๊ปปุ๋ยศักดิ์สยาม - ศักดิ์สยามกรุ๊ป added 10 new photos.กุมภาพันธ์ 28, 2018 10:57am
ขอขอบพระคุณ.. หจก.กองจินดาเคมีเกษตรและคณะทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้เกียรติ ทางบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยาม (ศักดิ์สยามกรุ๊ป) ได้ต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

#saksiamgroupthailand
ปุ๋ยศักดิ์สยาม - ศักดิ์สยามกรุ๊ป
ปุ๋ยศักดิ์สยาม - ศักดิ์สยามกรุ๊ปปุ๋ยศักดิ์สยาม - ศักดิ์สยามกรุ๊ป added 22 new photos.กุมภาพันธ์ 27, 2018 8:29am
กลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยาม (ศักดิ์สยามกรุ๊ป) ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการ SSG New Generation รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561ที่ให้ความสนับสนุนและเสียสละเวลามาร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ที่ทำให้โครงการ SSG New Generation รุ่นที่ 1 ประสบความสำเร็จในการจัดโครงการเป็นไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ ได้พบปะ แลกเปลี่ยน เสริมสร้างความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการทำงาน และสร้างสรรค์พันธกิจใหม่ๆ ในวงการธุรกิจเป็นไปด้วยดี

#ssgng1
#saksiamgroupthailand