• ปุ๋ยศักดิ์สยาม

    จะเลือกใช้ปุ๋ยทั้งทีต้องเลือกใช้ให้เหมาะ ไม่ว่าจะเป็นสวนยาง ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ไร่อ้อย หรือว่านาข้าว ต้องปุ๋ยศักดิ์สยาม ปุ๋ยดีมีคุณภาพ ส่งเสริมเกษตรกรไทย ฉลาดใช้

กิจกรรมล่าสุด

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

SakSiam Group

บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งและจดทะเบียนต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี ทะเบียนเลขที่ อบจ.นบ.8210 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาทถ้วน โดยมี นายทวีศักดิ์ สุทิน เป็นประธานกรรมการ มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ 17/2 หมู่ที่ 2 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยที่มีคุณภาพมาตรฐานออกจำหน่ายสู่พี่น้องเกษตรกรไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราสิงโตสยาม2007, ตรา พลอยเกษตร, ตราม้าลายทอง, ตราสามเอส, ตราต้นจิกทอง และตราจิงโจ้คู่ ฯลฯ
SakSiam Group
SakSiam Group added 24 new photos.กันยายน 23, 2017 3:40pm
Welcome to Saksiam Group
Sale and Products Training Distributor from Cambodia (Green Globe Biotech Cambodia Co., Ltd.) on 21-23 Sep 2017

"กลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยามฯ ได้จัดการอบรมให้ความรู้ในตัวสินค้า, การขาย และ การตลาด พร้อมการต้อนรับให้กับตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยจากกัมพูชา บริษัทกรีน โกลฟ ไบโอเทค(กัมพูชา) จำกัดในตรา "ลีดเดอร์ ชิฟ" ระหว่างวันที่. 21-23/9/60 เพื่อเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า. และความก้าวหน้าทางการค้าที่เติบโตไปด้วยกัน กับธุรกิจปุ๋ยเคมี เพราะความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยามฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตปุ๋ยเคมีชนิดผสมแบบไม่ปั้นเม็ด ระบบผลิต ผลมที่ละกระสอบ ให้ได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพตรงตามสูตรที่ระบุข้างกระสอบ ทุกกระสอบ และตัวแทนจำหน่ายที่มีคุณภาพ มีความรู้ และประสบการณ์การค้าปุ๋ยในประเทศกัมพูชา อย่าง บริษัทกรีนโกลฟ ไบโอเทค(กัมพูชา) ได้ร่วมธุรกิจกันอย่างลงตัว" #saksiamgroupthailand
SakSiam Group
SakSiam Groupกันยายน 21, 2017 9:51am
21st sep 2017 เรือสินค้ามาถึงอีกลำแล้วค่ะ วัตถุดิบสดๆใหม่ๆจาก supplier ค่ะ
SakSiam Group
SakSiam Groupกันยายน 3, 2017 8:01pm
ในนามกลุ่มบริษัท ปุ๋ยศักดิ์สยาม (ศักดิ์สยามกรุ๊ป) ขอมอบหนังสือรับรองนี้เพื่อเสดงว่า "นาย ภูตะวัน ชนะนิธิธรรม" ได้ผ่านการฝึกงาน จากกลุ่มบริษัท ปุ๋ยศักดิ์สยาม ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสนใจปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทภาพ และ ที่ยอมรับของบุคลากรของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง
SakSiam Group
SakSiam Group added 23 new photos — with Oom Sutin and นายดำรง ประชาศิริสกุล.กันยายน 2, 2017 8:08pm
คุณกัญวิกรณ์ สุทิน กรรมการผู้จัดการในกลุ่มศักดิ์สยามกรุ๊ป พร้อมด้วย ผอ.ฝ่ายขาย และการตลาด ผจก.เขตการขาย นำทีมงานฝ่ายขายเขตภาคใต้ เข้าพบลูกค้า
- บจก. ส.เอเชียเกษตรภัณฑ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
- บจก. เวชสิทธิ์การเกษตร อ.พุนพิน จ.สุราษธานี
- หจก. ส.สักเกษตร อ.ท่าชนะ จ.สุราษธานี
- บจก. เวิลด์เกษตรเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.สุราษธานี
- หจก. บางกุ้งเกษตรภัณฑ์ อ.เมือง จ.สุราษธานี
- หจก. ท่าหินการเกษตร อ. สิชล จ.นครศรีธรรมราช
- บจก. คิดเจริญเคมีเกษตร อ. ลำทับ จ. กระบี่
- บจก. คลินิคชาวสวน อ. คลองท่อม จ.กระบี่
- บจก. ประดิษฐ์อะโกร อ. เหนือคลอง จ.กระบี่
- บจก. จอมทองการเกษตร อ.เมือง จ.ตรัง
- บจก. ตรัง-มาเลเซีย อ. เมือง จ. ตรัง
SakSiam Group
SakSiam Group added 21 new photos.สิงหาคม 26, 2017 2:13pm
กิจกรรมเดือนสิงหาคม2017
SakSiam Group
SakSiam Group added 5 new photos.สิงหาคม 24, 2017 3:21pm
คุณกัญวิกรณ์ สุทิน กรรมการผู้จัดการ ในเครือศักดิ์สยามกรุ๊ป พร้อมด้วย ผอ.ฝ่ายขาย และการตลาด ผจก.เขตการขาย นำทีมงานฝ่ายขาย เข้าพบ
- ร้านขวัญใจภานิชย์ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
- ร้านริริน จำกัด อ.พันนานิคม จ.สกลนคร
- บจก. พันธ์ทวี คอร์ฯ อ.เมือง จ.ขอนแก่น