ปุ๋ยจริงที่ไม่ต้องจ่ายเกินจริง

ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจต่อเกษตรกรไทย เราจึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ปุ๋ยของเรามีคุณภาพ โดยคัดสรรวัตถุดิบปุ๋ยชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกโลก นำมาผสมกันเป็นสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับการทำเกษตรกรรมทุกประเภทอย่างถูกต้อง ไม่โกงสูตร เต็มกระสอบทุกถุง เพื่อให้ปุ๋ยจากศักดิ์สยามเป็นปุ๋ยจริงที่ไม่ต้องจ่ายเกินจริง

กระบวนการผลิตที่ทันสมัย

เราเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการผสมปุ๋ย โดยได้พัฒนาเครื่องจักรในการผลิตปุ๋ยแบบ Bulk Blending ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของประเทศ ด้วยระบบการผลิตแบบกระสอบต่อกระสอบ เพื่อให้ได้ปุ๋ยเคมีที่มีความเที่ยงตรง สม่ำเสมอทั้งน้ำหนักและธาตุอาหาร ถูกต้องตามสูตรที่ผลิตและระบุข้างกระสอบ
เยี่ยมชมโรงงาน

เพื่อผลผลิตที่งอกงาม

ด้วยคุณภาพของปุ๋ยศักดิ์สยาม ทำให้ผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรไทยงอกงาม

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ศักดิ์สยามจำหน่ายทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีหลายหลายสูตร รวมถึงแม่ปุ๋ย ตอบโจทย์การเพาะปลูกทุกประเภท

ได้รับการยอมรับจากสถาบันเกษตรกร

นอกจากผลิตภัณฑ์ของเราแล้ว เราได้รับความไว้วางใจจากสถาบันเกษตรกร ได้แก่ บริษัทไทยธุรกิจเกษตร จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ทั่วประเทศ ให้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราลูกโลกเกลียวเชือก, สหกรณ์การเกษตรอีกด้วย