ปุ๋ยตราพลอยเกษตร

คุณภาพมั่นใจ ฉลาดใช้ ครบสูตรทุกกระสอบ มีทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี

ติดตามข่าวสารทาง Facebook ติดต่อฝ่ายขาย

ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์ศักดิ์สยามฯ เป็นอาหารเสริม สำหรับพืช ที่ได้มาจากแร่ธาตุของ ซากพืช และสัตว์ ที่ทับถมตกค้างมานานนับหลายปี มีอินทรีย์วัตถุ, จุลินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์ ตามธรรมชาติจำนวนมาก ซึ่งประกอบด้วยคุณค่าธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับพืช เช่น ไนโตรเจน (N) , ฟอสฟอรัส (P) , โปแตสเซี่ยม (K) นอกจากนี้ยังมี ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมอีกมากมาย ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น แมกนีเซี่ยม(Mg) , แคลเซี่ยม (Ca), ซัลเฟต (So3), สังกะสี (Zn), เหล็ก (Fe) , ฮอร์โมน , โปรตีน และ วิตามินต่าง ๆ เช่น กรดอะมิโนแอซิค , ฮิวมิก , ส่าเหล้า ฯลฯ

คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์

 • บำรุงต้นให้เจริญเติบโต (ออกดอก ออกผล มาก)
 • เสริมสร้างผนังเซลล์ของพืช ทำให้พืชแข็งแรง ช่วยให้ขั้วเหนียว
 • ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อรา และ แบคทีเรีย
 • ป้องกันโรคที่เกิดจากการขาดแคลเซี่ยม และ แมกนีเซี่ยม
 • ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ให้เหมาะสม ทำให้พืชดูดซับอาหาร ได้ดี
 • เสริมภูมิต้านทานโรค ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช
 • เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ ปรับสภาพดินให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 • ใช้ได้กับพืชทุกชนิด

ประโยชน์

 • เร่งการเจริญเติบโตของพืช
 • บำรุงลำต้น ใบ และรากให้แข็งแรง
 • ดอกผลสมบูรณ์ น้ำหนักดี รสชาติดี
 • พืชสามารถต้านทานโรคได้ดี
 • ปรับสภาพดิน ให้ดินสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

ปุ๋ยเคมี

46-0-0

46-0-0

ใช้เป็นแม่ปุ๋ย ผสมกับปุ๋ยชนิดอื่นๆ เพื่อให้ได้ปุ๋ยสูตรต่างๆที่ต้องการ ใช้ได้ดีนาข้าว เป็นปุ๋ยแต่งหน้าในพืชไร่ พืชสวน สนามหญ้า ใช้กับผักกินใบ ทำให้ใบและก้านเขียวกรอบ

21-0-0

21-0-0

ใช้เป็นแม่ปุ๋ย ผสมกับปุ๋ยชนิดอื่นๆ เพื่อให้ได้ปุ๋ยสูตรต่างๆที่ต้องการ ใช้เป็นปุ๋ยแต่งหน้าในนาข้าว พืชไร่ พืชสวน สนามหญ้า ใช้กับผักกินใบ ทำให้ใบและก้านเขียวกรอบ

18-46-0

18-46-0

นิยมใช้เป็นแม่ปุ๋ยผสมสูตรต่างๆ ใช้ได้กับไม้ทุกชนิด นิยมใช้เป็นปุ๋ยเร่งดอก โดยใช้ใส่รอบๆ ต้น ตามแนวรัศมีพุ่มใบ

0-0-60

0-0-60

ใช้เป็นแม่ปุ๋ย ผสมกับปุ๋ยชนิดอื่นๆ เพื่อให้ได้ปุ๋ยสูตรต่างๆที่ต้องการ ใช้เป็นปุ๋ยปรับปรุงคุณภาพของไม้ผลเช่น องุ่น เงาะ ส้ม มะม่วง เป็นต้น ใส่หลังจากติดผลแล้ว ประมาณ 20-30 วัน และใช้กับปาล์ม

14-6-33

14-6-33

ใช้บำรุงผลและต้นให้สมบูรณ์ เพิ่มสีสัน และรสชาด เช่น ปาล์ม ไม้ผล ต่างๆ เป็นต้น

15-7-18

15-7-18

ใช้กับยางพารา สำหรับบำรุงต้น และ ผลผลิตหลังจากเปิดกรีดแล้ว จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำยางให้สูงขึ้นเปอร์เซนต์น้ำยางดีขึ้น

15-15-15

15-15-15

ใช้ในการบำรุง และให้ความสมบูรณ์หลังจาก เก็บเกี่ยวผลผลิต ทั้งพืชต้นเล็ก และต้นใหญ่

16-4-4

16-4-4

ใช้บำรุงต้นและใบของนาข้าว และพืชผักต่างๆ เช่น คะน้า กระเพรา ผักกาด กวางตุ้งใช้ได้ ดีกับนาข้าว และมันสำปะหลัง

16-8-8

16-8-8

เร่งการเจริญเติบโต เหมาะสำหรับใช้ในนาข้าว และพืชผัก รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ

16-16-8

16-16-8

ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นในนาข้าว เหมาะสำหรับ พื้นที่นาที่เป็นดินปนทราย (ภาคอีสาน)

18-4-6

18-4-6

เร่งการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มการแตกยอด ใช้ได้กับพืชทุกชนิดในช่วง ต้องการเร่งการเจริญเติบโต เช่น ยางพารา ปาล์ม และพืชผักอื่นๆ

25-7-7

25-7-7

เร่งการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มการแตกยอด ใช้ได้กับพืชทุกชนิดในช่วง ต้องการเร่งการเจริญเติบโต เช่น ยางพารา ปาล์ม และพืชผักอื่นๆ

16-20-0

16-20-0

ใช้กับนาข้าว เหมาะสำหรับพื้นที่นาที่เป็นดินเหนียว

20-8-20

20-8-20

ใช้บำรุงต้นและเพิ่มผลผลิต บำรุงผลผลิต ยางพารา และไม้ผลต่างๆ

21-7-18

21-7-18

ใช้กับยางพารา สำหรับบำรุงต้น และ ผลผลิตหลังจากเปิดกรีดแล้ว จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำยางให้สูงขึ้นเปอร์เซนต์น้ำยางดีขึ้น

30-0-0

30-0-0

เร่งการเจริญเติบโตในนาข้าว พืชผักและผลไม้ชนิดต่างๆ ในช่วงแรก เพื่อเพิ่มความเขียวของใบพืช