คุณทวีศักดิ์ สุทิน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยาม (ศักดิ์สยามกรุ๊ป) ได้รับการคัดเลือกเป็น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี วาระปี 2565-2567

274657417_937485323631482_8072719025490423684_n

?วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ได้กำหนดจัดการประชุมสามัญประจำปี 2565 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด วาระปี 2565-2567
?ทั้งนี้ คุณทวีศักดิ์ สุทิน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยาม (ศักดิ์สยามกรุ๊ป)
ได้รับการคัดเลือกเป็น
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี วาระปี 2565-2567
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ??

You may also like