สัมมนา “สานสัมพันธ์ 2017” ระหว่าง กลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยาม (ศักดิ์สยามกรุ๊ป) และ บริษัท เพิ่มผลผลิต จำกัด ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 5) วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 ณ.โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี

You may also like