ได้รับเกียรติ์ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน นำคณะคู่ค้าจากประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมชม โรงงานปุ๋ย Bulk Blending ศักดิ์สยาม ณ วันที่ 27 กันยายน 2559

You may also like