โพแทสเซียมคลอไรด์ (MOP) หรือ เรียกง่ายๆว่า (สูตร 0-0-60)

💥โพแทสเซียมคลอไรด์ (MOP) หรือ เรียกง่ายๆว่า (สูตร 0-0-60)💥
🌳 บำรุงเพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น และ เหมาะที่จะนำไปผสมเป็นปุ๋ยสูตรที่ท่านต้องการ ผสมแล้วได้คุณภาพและสีสันสวยงาม
🌳 ช่วยให้พืชมีผนังลำต้นที่แข็งแรง และส้รางภูมิต้านทานต่อสภาพอากาศ แมลง และโรคต่างๆ
🌳 เป็นธาตุสำคัญที่ช่วยเพิ่มจำนวน และคุณภาพผลผลิตของพืช

You may also like