ปุ๋ยสูตร “35-5-5” ปุ๋ยศักดิ์สยาม ตราฆ้องสยาม

35-5-5

 

 

ยูเรียแพง‼️ ใช้ 35-5-5 “ศักดิ์สยาม” แทน สิจ๊ะ
?ปุ๋ยสูตร “35-5-5” ปุ๋ยศักดิ์สยาม ตราฆ้องสยาม? ช่วยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ตอบโจทย์การเพาะปลูกพืช
ทุกประเภท

✅เร่งการเจริญเติบโต
✅เพิ่มความเขียว และความสมบูรณ์
✅เพิ่มคุณภาพผลผลิต

You may also like