สารปรับปรุงดิน

ดินดี มีคุณภาพ ลดค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องใช้ “สารปรับปรุงดิน” นะครับ พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่าน??‍?

?ฟื้นฟู​ดิน​ที่เสื่อมโทรม​ ช่วยให้ดินร่วนซุย
?เพิ่มแร่ธาตุอาหารในดิน
?ปรับสภาพ​ pH ให้เหมาะสมกับพืช
?ปรับค่าความเป็นกรดและด่างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

?สารปรับปรุงดิน ใส่ตอนเตรียมดิน รองพื้นก่อนปลูก
?สามารถใช้หว่านสารปรับปรุงดินกับพืชได้เลย หรือผสมใช้กับปุ๋ยเคมี

You may also like