สารปรับปรุงดิน

ดินดี มีคุณภาพ ลดค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องใช้ “สารปรับปรุงดิน” นะครับ พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่าน👩🏻‍🌾

🌱ฟื้นฟู​ดิน​ที่เสื่อมโทรม​ ช่วยให้ดินร่วนซุย
🌱เพิ่มแร่ธาตุอาหารในดิน
🌱ปรับสภาพ​ pH ให้เหมาะสมกับพืช
🌱ปรับค่าความเป็นกรดและด่างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

👉สารปรับปรุงดิน ใส่ตอนเตรียมดิน รองพื้นก่อนปลูก
👉สามารถใช้หว่านสารปรับปรุงดินกับพืชได้เลย หรือผสมใช้กับปุ๋ยเคมี

You may also like