ปุ๋ยบำรุงข้าวโพด!! เมล็ดเต็ม ฝักใหญ่ น้ำหนักดี เพิ่มผลผลิตสูง

มาแล้วจ้า รับทรัพย์ รับผลผลิตที่ดี
ผลผลิตข้าวโพดที่ดี…ต้องเลือกใช้ปุ๋ยที่ดี มีคุณภาพ!!
💬วันนี้ “ปุ๋ยศักดิ์สยาม” แนะนำ…
ปุ๋ยสูตร“15-5-20” ตราพลอยเกษตร
ปุ๋ยสูตร“15-5-20” ตราลีดเดอร์ชิพ
ปุ๋ยสูตร“15-5-20” ตราสิวโตสยาม2007
ปุ๋ยสูตร“15-7-18” ตราสามเอส
🌽เมล็ดเต็ม ฝักใหญ่ น้ำหนักดี
🌽เพิ่มผลผลิตสูง

You may also like