คุณกัญวิกรณ์ สุทิน CEO ในเครือกลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยาม และ ทีมงานขายภาคกลาง พร้อมด้วย คุณณุ จากร้านวิชัยการเกษตร เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี และ เป็นลูกค้าสมาชิกในโครงการ SSGNG1 มอบอุปกรณ์การศึกษา และ หนังสือเสริมทักษะการเรียนรู้ ให้กับน้องๆ ในวันเปิดภาคเรียนวันแรก ที่ยังขาดแคลนอยู่มาก ณ.โรงเรียนวัดเดิมบาง ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ของทางร้านวิชัยการเกษตรอีกด้วย #ssgng1 #saksiamgroupthailand

 

You may also like