พิธีเปิด โรงพลังงาน BioEnergy และโรงปุ๋ย GEASF

โรงงานที่จีนพร้อมเปิดตัว “โรงงาน กวางสี อีสเอเชีย ศักดิ์สยาม เฟอร์ทิไลเซอร์ จำกัด”

พิธีเปิดโรงงานปุ๋ย GEASF วันที่ 21กันยายน 2558 ณ.สาธารณรัฐประชาชนจีน

ความคืบหน้าของบริษัท กวางสี อีสเอเชีย ศักดิ์สยาม เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด (GEASF) ประเทศจีน

จะมีงานทำพิธีตัดริบบิ้น เปิดตัวโรงงาน กวางสี อีสเอเชีย ศักดิ์สยาม เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด (GEASF) ในวันที่ 21 กันยายน 2558

Read More

ความคืบหน้าโครงการร่วมทุนในนามบริษัท กวางสี อีสเอเชีย ศักดิ์สยาม เฟอร์ทิไลเซอร์ จำกัด (GEASF)

ในที่สุดโครงการร่วมทุนระหว่างกลุ่มน้ำตาลมิตรผลและกลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยามฯ (ศักดิ์สยามกรุ๊ป) ที่จับมือผนึกกำลังสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยผสม แบบไม่ปั้นเม็ด (Bulk Blending) ขึ้นเพื่อรองรับพื้นที่ปลูกอ้อย ป้อนวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานน้ำตาลในเครือมิตรผล คือ บริษัท อีส เอเชีย ซูการ์ จำกัด (EAS) ก็ได้เริ่มพิธีเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 21 กันยายน 2558 ในนาม บริษัท กวางสี อีสเอเชีย ศักดิ์สยาม เฟอร์ทิไลเซอร์ จำกัด (GEASF) ณ. อำเภอหนิงหมิง จังหวัดหนานหนิง มณฑลกวางสี เป็นที่เรียบร้อย ด้วยความปิติยินดี ของผู้บริหารทั้งสองฝ่าย

Read More

การก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ย กวางสี อีสเอเชีย ศักดิ์สยาม เฟอร์ทิไลเซอร์ จำกัด (GEASF)

การก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ย กวางสี อีสเอเชีย ศักดิ์สยาม เฟอร์ทิไลเซอร์ จำกัด (GEASF)

Read More